Historia Skönfärgaregården i Gamla Linköping

Skönfärgaregården uppfördes på 1720-talet, troligen av skönfärgaren Christian Fisher. Skönfärgarens yrke var att färga ylle och silke i vackra färger. I gården bodde och verkade färgare under hela 1700-talet.

År 1826 rustades gården av dåvarande ägaren, rådman Kyllander. Den tidigare faluröda fasaden försågs då med spritputs och dekorerade fönsteröverstycken.

I bottenvåningen finns takmålningar från byggnadstiden i senbarock stil. Flertalet motiv är bibliska allegorier. En teori är att målningarna är utförda av Anders Björkman från Kalmar.

Byggnaden stod ursprungligen på Klostergatan 21. Huset plockades ned 1972 och stod färdigt i friluftsmuseet Gamla Linköpings stadskvarter 1978.